Vertical line
nahled - 001.jpg
nahled - 002.jpg
nahled - 003.jpg

 

Cena kutru pro nečleny : 160/hodinu

Členské příspěvky a brigádnické hodiny pro rok 2018  

Dospělí:

ročník 1999 a starší 1100,- Kč + 7 brigádnických hodin.


Dorost:

ročník 2000-2003  800,- Kč + 7 brigád. hodin.


Děti:

ročník 2004-2008  500,- Kč + 4 brigád. hodiny.

ročník 2009-2010 300,- Kč

ročník 2011 (do 7 let) a mladší bez poplatku.


Neodpracované hodiny:

dospělý 150,- Kč / 1 h

děti a dorost 100,- Kč / 1 h

 

Před prvním hraním musí být uhrazeny příspěvky a buď odpracované hodiny, nebo zaplacené neodpracované hodiny. Jinak se platí za hodinu hraní jako nečlen.

 

Členské příspěvky vybírá správce Jiří Charypar, připadně přítomný člen výboru.  

Hraní na tenisových dvorcích je povoleno všem zájemcům o tento sport při dodržování hracího řádu Tenisového klubu Horažďovice. Hráči, kteří nejsou členy klubu platí za pronájem dvorce částku 160 Kč/hod o víkendech, svátcích a všedních dnech po 16 hodině. Ve všední den do 16 hodin pak 100 Kč/hod. Každý hráč je po skončení hry povinen dvorec řádně upravit.

Možnost zakoupení permanentek na hraní. Cena permanentky na osobu:

1 týden 400,- Kč

14 dní 700,-

1 měsíc 1000,-

Děti do 15 let 50% z ceny. Do 7 let bez poplatku.

 

 

Hrací řád
Hrací řád je závazný pro všechny uživatele tenisových dvorců bez výjimky.

1. Hraní na dvorci je povoleno pouze členům oddílu po zaplacení příspěvků a hostům, kteří splnili své povinnosti k tenisovému oddílu.
2. Všichni hráči musí mít tenisovou obuv a vhodné oblečení. Není dovoleno hrát v plavkách a bez trika!
3. Není dovoleno na dvorcích kouřit a používat alkoholické nápoje!
4. Není dovoleno na dvorce vodit psy, kočky a jiné zvířectvo!
5. V době hry je požadován klid, aby nebyli rušeni hráči na dvorcích.
6. Je zákaz jízdy na kole v celém areálu.
7. Kola se ukládají na určených místech.
8. Oddíl neodpovídá za ztrátu cenností a finančních částek.
9. Všichni hráči a návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek šatnách a v celém areálu.
10. Při vstupu na dvorec používají hráči postraních vchodů a nepřekážejí hrajícím. Během hry se hráči chovají tak, aby nerušili své okolí.
11. Hráči jsou povinni poslouchat pokyny správce popřípadě ostatních členů výboru. Veškeré sporné případy řeší s okamžitou platností správce, v případě nespokojenosti je možné odvolání k prezidentovi – popř. závažnější případy řeší výbor oddílu.
12. Hráči jsou povinni po hře uvést dvorec do původního stavu.
13. O způsobilosti dvorce ke hře rozhoduje správce.
14. Vedení klubu je v případě opakovaného závažného porušování hracího řádu oprávněno odebrat členu licenci popř. vyloučit s oddílu.
15. Vedení klubu je oprávněno na základě vzniklé situace pozměnit zásady hracího řádu a změny zveřejnit.
16. Hrací doba ve všední dny je 16–20 hod. (dle období a viditelnosti), výjimky po dohodě se správcem. V sobotu a v neděli dle individuální domluvy se správcem.

17. Dvorce jsou číslovány 1–5 směrem od šaten. Pro turnaje a soutěže jsou dvorce vyhrazeny. Mimo vyhrazenou dobu se dvorce obsazují podle určeného rozpisu. V době od 17 hod. jsou žáci a dorostenci povinni uvolnit dvorec dospělým .
18. V době celostátních turnajů je provoz na dvorcích vyhrazen jen pro účastníky turnaje.
19. Pronájem dvorce se řídí podle výborem stanovených podmínek a částky za pronájem jsou vyvěšeny na nástěnce v areálu.