Hrací řád

1.

Hraní na dvorci je povoleno pouze členům oddílu po zaplacení příspěvků a hostům, kteří splnili své povinnosti k tenisovému oddílu.

2.

Všichni hráči musí mít tenisovou obuv a vhodné oblečení. Není dovoleno hrát v plavkách a bez trika!

3.

Není dovoleno na dvorcích kouřit a používat alkoholické nápoje!

4.

Není dovoleno na dvorce vodit psy, kočky a jiné zvířectvo!

5.

V době hry je požadován klid, aby nebyli rušeni hráči na dvorcích.

6.

Je zákaz jízdy na kole v celém areálu.

7.

Kola se ukládají na určených místech.

8.

Oddíl neodpovídá za ztrátu cenností a finančních částek.

9.

Všichni hráči a návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek šatnách a v celém areálu.

10.

O způsobilosti dvorce ke hře rozhoduje správce.

11.

Hráči jsou povinni po hře uvést dvorec do původního stavu.

12.

V době celostátních turnajů je provoz na dvorcích vyhrazen jen pro účastníky turnaje.

13.

Vedení klubu je oprávněno na základě vzniklé situace pozměnit zásady hracího řádu a změny zveřejnit.

14.

Pronájem dvorce se řídí podle výborem stanovených podmínek a částky za pronájem jsou vyvěšeny na nástěnce v areálu.

15.

Při vstupu na dvorec používají hráči postraních vchodů a nepřekážejí hrajícím. Během hry se hráči chovají tak, aby nerušili své okolí.

16.

Hrací doba ve všední dny je 16–20 hod. (dle období a viditelnosti), výjimky po dohodě se správcem. V sobotu a v neděli dle individuální domluvy se správcem.

17.

Vedení klubu je v případě opakovaného závažného porušování hracího řádu oprávněno odebrat členu licenci popř. vyloučit z oddílu.

18.

Hráči jsou povinni poslouchat pokyny správce popřípadě ostatních členů výboru. Veškeré sporné případy řeší s okamžitou platností správce, v případě nespokojenosti je možné odvolání k prezidentovi – popř. závažnější případy řeší výbor oddílu.

19.

Dvorce jsou číslovány 1–5 směrem od šaten. Pro turnaje a soutěže jsou dvorce vyhrazeny. Mimo vyhrazenou dobu se dvorce obsazují podle určeného rozpisu. V době od 17 hod. jsou žáci a dorostenci povinni uvolnit dvorec dospělým .