Členské příspěvky

Pro návštěvníky + permanentky

Pravidla členství

Před prvním hraním musí být uhrazeny příspěvky a buď odpracované hodiny, nebo zaplacené neodpracované hodiny. Jinak se platí za hodinu hraní jako nečlen.

Členské příspěvky vybírá pokladník Irena Halmlová.

Hraní na tenisových dvorcích je povoleno všem zájemcům o tento sport při dodržování hracího řádu Tenisového klubu Horažďovice. Hráči, kteří nejsou členy klubu platí za pronájem dvorce částku 160 Kč/hod o víkendech, svátcích a všedních dnech po 16 hodině. Ve všední den do 16 hodin pak 100 Kč /hod. Každý hráč je po skončení hry povinen dvorec řádně upravit.

Neodpracované hodiny

Dospělý 150,- Kč / 1 hodinu

Děti a dorost 100,- Kč / 1 hodinu